Dječji vrtić Pinokio

Ivana Trnskog 21

42000 Varaždin

REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA NA NEODREĐENO VRIJEME

REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE  NA NEODREĐENO VRIJEME OD 11. 09. do 19. 09.2018.

Poštovana/ ni

 

Zahvaljujemo Vam što ste se odlučili javiti na naš Natječaj za odgojitelja/icu predškolske djece,

objavljenom na mrežnim stranicama Burze rada i Dječjeg vrtića u trajanju od 11.09.2018. do 19.09.2018.

Ovim Vas putem obavještavamo da je na Natječaj pristiglo  tri (3 ) Zamolbe.

 Jedan  kandidat je zadovoljavao uvjete tražene Natječajem,  na radno mjesto primljena je Valentina Magaš na neodređeno vrijeme.

 

Nadamo se da ćete uskoro ostvariti svoje planove za rad sa djecom, u našoj ili nekoj drugoj predškolskoj ustanovi.

 

Sa poštovanjem !