Dječji vrtić Pinokio

Ivana Trnskog 21

42000 Varaždin

O nama

Dječji vrtić Pinokio ( u daljnjem tekstu: Dječji vrtić ) organizira i provodi programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.
Dječji vrtić ostvaruje svoju djelatnost u Varaždinu u ulici Ivana Trnskog 21.Osnivač i vlasnik dječjeg vrtića je fizička osoba Melita Vugrinec Iveković. S redovnim radom vrtić je započeo u rujnu 2004.
Pravo na predškolski odgoj i naobrazbu imaju sva djeca predškolske dobi.

Radno vrijeme vrtića usklađeno je s potrebama djece i roditelja, te je za korisnike redovitog programa od 05,30 – 16,30 sati, a za korisnike kraćih programa u poslijepodnevnim satima, u pravilu poslije 16,00 sati u tijeku radnog tjedna.

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi :
1. Redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi od godine dana do polaska u osnovnu školu:
a) cjelodnevni 10-satni boravak
-za djecu jasličke dobi od 1 do 3 godine života
-za djecu vrtićke dobi od 3 do 7 godine života
U dječjem vrtiću oformljeno je pet odgojnih skupina.
2. Druge kraće i rekreacione programe tijekom godine:
a) rano učenje engleskog jezika - 2 puta tjedno po 45 minuta u popodnevnim satima koje se provodi preko Škole stranih jezika Žiger uz dodatno plaćanje roditelja
b) trening plivanja - 2 puta tjedno po 1 sat u popodnevnim satima pod nadzorom trenera plivanja uz dodatno plaćanje roditelja
c) jednodnevni izleti na području Varaždinske, Zagrebačke, Međimurske županije programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja- učestvovanje u javnim nastupima , šetnje i druženja u prirodi, posjete raznim organizacijama i institucijama , obilježavanje svjetskih dana, svečanosti posjete i prisustvovanja kazališnim i kino predstavama, učestvovanje u aktivnostima Grada Varaždina
d) dječji vrtić ima verificirani Alternativni Waldorf program od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji će se početi provoditi od slijedeće pedagoške godine

U vrtiću trenutno radi:
-10 odgojitelja (Jelena Gazdek,Tanja Hlebec, Leopoldina Herceg,Martina Požgajec, Valentina Magaš, Marija Gotić, Željka Gaternig, Vesna Košćak, Lidija Tomašković, Ina Milihram)

- 0,5 pedagog(Natalija Štefek)

- 1 ravnatelj ( Korana Iveković Liber)
- servirka i spremačica