Dječji vrtić Pinokio

Ivana Trnskog 21

42000 Varaždin

REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA

Poštovana/ ni

 

Zahvaljujemo Vam što ste se odlučili javiti na naš Natječaj za ravnatelja dječjeg vrtića,

objavljenom na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Dječjeg vrtića u trajanju od 13.03.2017. do 21.03.2017.

Ovim Vas putem obavještavamo da je na Natječaj pristigla  jedna (1) Zamolba.Na sjednici upravnog vijeća 24.03.2017. donijeta je odluka da se na radno mjesto ravnatelja primi  dosadašnja ravnateljica dječjeg vrtića Pinokio Korana Iveković Liber,koja je imala dosadašnje dvanaest godišnje iskustvo rada u našem Vrtiću na radnom mjestu ravnatelja.,što će olakšati nesmetanu provedbu organizacije odgojno obrazovnog rada u Vrtiću.

Nadamo se da ćete uskoro ostvariti svoje planove  u našoj ili nekoj drugoj predškolskoj ustanovi.

 

Sa poštovanjem !

Predsjednik  Upravnog vijeća

Melita Vugrinec Iveković