Dječji vrtić Pinokio

Ivana Trnskog 21

42000 Varaždin

Rezultati natječaja za radno mjesto pedagoga na određeno vrijeme

Poštovana/ ni

 

Zahvaljujemo Vam što ste se odlučili javiti na naš Natječaj za pedagoga dječjeg vrtića,

objavljenom na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Dječjeg vrtića u trajanju od 18.07.2017. do 25.07.2017.

Ovim Vas putem obavještavamo da je na Natječaj pristigle  četiri (4) zamolbe. Donijeta je odluka da se na radno mjesto pedagoga primi  Natalija Sremec,na 4 sata, na određeno vrijeme.

Nadamo se da ćete uskoro ostvariti svoje planove  u našoj ili nekoj drugoj predškolskoj ustanovi.

 

Sa poštovanjem !

Predsjednik  Upravnog vijeća

Melita Vugrinec Iveković